Po narodzinach upragnionego dziecka mamy rok czasu na opiekę nad nim. Czas ten mija