lean materiały

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. o lean Najistotniejszym celem lean managment jest więc zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w firmie zwykle ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.